Szkolenia bhp Bydgoszcz


szkolenia bhp bydgoszcz

szkolenia bhp bydgoszcz


Informacje dla klientaZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 109, 704 z póź zm.) pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu, którzy spełniają, co najmniej wymagania określone w § 4 ust.2 pkt3, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres, co najmniej 5 lat.

"Specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp."Zatrudniając Nas ! Oszczędzasz Czas i Pieniądze ! Zyskujesz Jakość ! | office@bhp-ekomar.pl

szkolenia bhp bydgoszcz | szkolenia bhp bydgoszcz